Om oss

Intea Fastigheter AB (publ) förvärvade Fastigheten Eldaren 6 i Kalmar på Universitetskajen från Skanska i juni 2017. Tillträdet sker per i november 2018.  Fastigheten är centralt belägen vid västra hamnen i Kalmar och består av tre nya huskroppar som är under uppförande. Den sammanlagda ytan uppgår till knappt 38 000 kvadratmeter. Linnéuniversitet är den största hyresgästen men i lokalerna finns även kontor, restaurang och andra lokaler.

Intea Kalmar som ingår i Intea koncernen äger och förvaltar fastigheten i Kalmar. Organisationen består i dagsläget av två personer som ser till att allt fungerar som det ska i huset. Att ha en lokalt närvarande organisation med kontor på plats är viktigt för att kunna erbjuda en bra service till hyresgästerna och ökar förståelsen för verksamheterna i huset.